چشم انداز


شرکت قند تربت حیدریه ضمن حفظ شئونات آستان قدس رضوی تلاش خواهد کرد با بهره گیری از مدیران و کارکنان متعهّد و پویای خود با تکیه بر ارزش های سازمانی چون یادگیری ، رقابت پذیری ، خلاقیّت ، مشتری مداری و تولید با بهره وری بالا ضمن ارتقاء کیفیّت با از میان بردن گلوگاههای تولید به جایگاه بالاترین ضریب استحصال تجاری در کشور بازگشته و نیاز ذینفعان خود را تأمین و برای تحقق آرمان های خود بتواند ، تعهد به اصول تعالی سازمانی را ، مشی سازمانی خود قرار داده و در این مسیر گام بردارد .