مأموریت


شركت قند تربت حیدریه با پشتوانه قدمت بالا، برخورداري از دانش فني و نيروهای متخصّص و متعهّد خود همواره درصدد است تا با عنايت به جايگاه خود به عنوان يكي از تولید کنندگان برتر شکر سفید در سطح کشور و با احترام به مشتریان خود ، بهترین خدمات را به آنان ارائه دهد، محصول را به نحوی تولید و ارائه نماید که دارای بهترین کیفیت بوده به گونه ای که همگان شرکت قند تربت حیدریه را با رشد پايدار ، برند قابل اعتماد و متعهّد به ارزش های اخلاقی و مسئوليت های اجتماعی بشناسند و در راستای الزامات قانونی، برنامۀ استراتژیک پنج سالۀ سوم و نهایتا سند چشم انداز 20 سالۀ آستان قدس رضوی حرکت کند .