بازدید قائم مقام آستان قدس رضوی از کارخانه قند تربت حیدریه